Missie/Visie

 
Golden Oldies Caring is ‘n inter-kerklike, nie-winsgewende organisasie (Artikel 21) en ‘n lid van die SAIF (The Southern Africa Institute of Fundraising.) wat uitreik na mense met voedsel, klerasie, werks- en behuisingsnood. Verskaf berading deur gespesialiseerde trauma en geestelike beraders en bedien met regsadvies waar nodig. Ons doel is om hande te vat met ander groepe om soveel as moontlik mense in nood te help. Ons vra alle Suid Afrikaners vir hul ondersteuning. Ons wil u bedank vir die tyd wat u geneem het om hierdie blad te besoek en te lees, asook enige bydra in hierdie enorme taak wat ons het om ander te help en om ‘n verskil in hulle lewens te maak.
 
 

Mission/Vision

 
Golden Oldies Caring is an inter church, non-profitable organization (Act 21) and a member of the SAIF (The Southern Africa Institute of Funding) who helps others who are in desperate need of food, clothing, work and housing. Counselling is provided by specialized counsellors in trauma, spiritually welfare and provide legal advice where needed. Our aim is to join hands with other groups to assist people in need. We ask all South Africans to support us. We want to thank you for taking the time visiting our site and reading it, and for contributing in this very enormous task, assisting us in making a difference in their lives.